Privatumo politika

Paskutinio atnaujinimo data: 2023 03 29

1. Bendroji informacija

1.1. Jūsų privatumas ir Jūsų Asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas, todėl šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) norime Jums paaiškinti, kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų Asmens duomenis, kokias Jūs kaip duomenų subjektas teises turite bei pateikiame kitą svarbią informaciją apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) nustato pagrindinius principus ir reikalavimus mums bei kitiems duomenų valdytojams dėl Asmens duomenų tvarkymo. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės BDAR bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimų, taip pat priežiūros institucijų nurodymų. 

1.3. Sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys), kuri naudojama šioje Privatumo politikoje, atitinka BDAR pateikiamą apibrėžimą ir, be kita ko, reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir t. t.

1.4. Ši Privatumo politika taikoma, kai Jūs naudojatės ir lankotės mūsų svetainėje, pasiekiamoje adresu www.ogilvy.lt (toliau – Svetainė), taip pat kai susisiekiate su mumis telefonu ar kitais komunikacijos kanalais. Apie savo teikiamas paslaugas mes taip pat informuojame ir komunikuojame mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“ ir „LinkedIn“ (toliau – Socialinės paskyros), todėl ten Jūsų pateikiama informacija taip pat gali būti tvarkoma.

1.5. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad Svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras. Tokioms svetainėms ar socialinių tinklų paskyroms ši Privatumo politika nėra taikoma ir, prieš pateikdami savo Asmens duomenis šiose svetainėse ar paskyrose, peržiūrėkite jų privatumo politikas.

1.6. Jei naudojatės mūsų Svetaine, užsakote ir naudojatės mūsų paslaugomis, lankotės mūsų Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir susipažinote su Privatumo politikoje pateikiama informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, Asmens duomenų naudojimo tikslus, būdus bei tvarką.

1.7. Mes galime keisti Privatumo politiką, todėl prašome Jūsų reguliariai apsilankyti Svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją. Kai kuriais atvejais galime Jums pateikti atskirus privatumo pranešimus, būdingus tam tikroms mūsų teikiamoms paslaugoms. Tokie pranešimai turi būti skaitomi kartu su šia Privatumo politika.

2. Kas mes

2.1. Mes esame UAB „Adell reklama“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 110771682, registruotos buveinės adresas Aukštaičių g. 7U, LT-11341, Vilnius (toliau – Ogilvy arba mes) ir mes esame Jūsų Asmens duomenų valdytojas. Ogilvy veikia kaip duomenų valdytojas tiek, kiek Jūsų duomenų tvarkymas yra susijęs su Svetainės, jos funkcionalumo užtikrinimu ir Paslaugų teikimu Jums.

2.2. Duomenų valdytojas nustato, kokiais tikslais ir kokiais būdais tvarkomi Asmens duomenys. Duomenų tvarkytojas tvarko Asmens duomenis tik duomenų valdytojo vardu, jo nustatytais tikslais ir būdu.

3. Kaip mes gauname jūsų asmens duomenis?

3.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

3.1.1. Informacija, kurią pateikiate registruodamiesi Svetainėje ar užsakydami paslaugas, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.;

3.1.2. Informacija apie Jūsų naudojimąsi Svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui, paslaugų naudojimo istorija, Jūsų IP adresas, apsilankymo Svetainėje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.;

3.1.3. Kai pateikiate informaciją ir dalyvaujate mūsų organizuojamose klientų apklausose, konkursuose, skambinate mūsų klientų aptarnavimo ir paslaugų telefono numeriais;

3.1.4. Renkame informaciją naudodamiesi įvairiomis technologijomis, tokiomis kaip slapukai ir taikomųjų programų sąsajos, įskaitant kai naudojatės Svetaine, naudodami vieną ar daugiau įrenginių, nesvarbu, ar esate prisijungę, ar ne.

3.2. Mes laikomės nuostatos, kad Asmens duomenis mums teikiantis asmuo, tiek teikdamas savo Asmens duomenis, tiek Asmens duomenis apie kitus asmenis, yra atsakingas už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat, jei reikia, už asmens, kurio duomenys teikiami, sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums.

4. Kokius jūsų asmens duomenis, kokiais tikslais ir teisiniais pagrindais juos tvarkome?

4.1.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Tvarkomi Asmens duomenys
Asmens duomenų tvarkymo terminai
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Naudojimasis Svetaine, registracija Svetainėje, Paslaugų užsakymas Svetainėje.
Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, Svetainės naudojimo istorija, užsakymo informacija, paslaugų krepšelio istorija ir kita informacija, reikalinga paslaugų teikimui, taip pat kitas su Svetaine, paslaugų užsakymu ir paslaugomis susietas turinys.
Nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime užsakymo vykdymo laikotarpiu ir (ar) naudojimosi paslaugomis laikotarpiu ir 3 metus nuo paslaugų teikimo (paslaugų užsakymo vykdymo) pabaigos.
Sutarties su Jumis vykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas);
Mūsų arba trečiosios šalies teisėtas interesas kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus (BDAR 6 straipsnis 1 dalis f) punktas);
Paslaugų kokybės užtikrinimas, konsultacijos dėl mūsų paslaugų bei užklausų administravimas.
Jūsų vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, užklausos ir atsakymo į užklausą turinys, užsakymo informacija ir kita informacija, reikalinga suteikti konsultaciją ir administruoti užklausą.
Jūsų Asmens duomenis tvarkysime klausimo administravimo laikotarpiu ir 1 metus nuo klausimo administravimo, konsultacijos pabaigos ar paskutinio kontakto, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 6 mėnesius.
Mūsų arba trečiosios šalies teisėtas interesas teikti konsultacijas, spręsti kylančius klausimus, ir Jums teikti kokybiškas paslaugas (BDAR 6 straipsnis 1 dalis f) punktas);
Siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas).
Svetainės valdymas, veikimo, saugumo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas.
IP adresas, slapukų, unikalaus mobiliojo įrenginio naudotojo numerio ir kitų nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojamo įrenginio duomenys (modelis, operacinė sistema, naršyklės tipas ir versija), unikalųjį įrenginio identifikatorių (pavyzdžiui, Jūsų įrenginio IMEI numerį, įrenginio belaidžio tinklo sąsajos MAC adresą arba įrenginio naudojamą mobiliojo telefono numerį), mobiliojo tinklo informaciją, analitiniai duomenys, pavyzdžiui, informacija apie Jūsų apsilankymą, įskaitant jūsų spustelėtos nuorodos mūsų Svetainėje per ją ir iš jos (įskaitant datą ir laiką), peržiūros arba ieškotos paslaugos, puslapių atsako laikas, kiek laiko praleidote tam tikruose puslapiuose, puslapių sąveikos informaciją (pavyzdžiui, slinkimo ir spustelėjimų) ir metodus, naudojamus išeiti iš puslapio.
Svetainės duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos stebėjimo technologijos“.
Duomenys, kurie nepatenka į stebėjimo technologijų informaciją, saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo surinkimo dienos.
Jūsų duotas sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo BDAR 6 straipsnis 1 dalies a) punktas);
Teisėti mūsų ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Kandidatų į siūlomas darbo vietas įvertinimas ir atranka.
Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, išsilavinimo bei veiklos (patirties) duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, kita kandidato atrankai ir (ar) įvertinimui reikalinga ar paties kandidato savanoriškai pateikta informacija.
Jūsų Asmens duomenis tvarkysime atrankos laikotarpiu ir 3 mėnesius pasibaigus atrankai, jei yra gautas kandidato sutikimas duomenis saugoti po atrankos (nebent sutikimas atšaukiamas anksčiau).
Siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnis 1 dalies b) punktas) – kai pateikiate savo kandidatūrą į mūsų siūlomą darbo vietą;
Jūsų duotas sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo BDAR 6 straipsnis 1 dalies a) punktas) – kai sutinkate dėl duomenų saugojimo po atrankos.
Naujienų siuntimas, apklausų vykdymas, Rinkodara ir produktų bei paslaugų, kurios gali jus sudominti, teikimas.
Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, apklausos skelbime, anketoje prašomi nurodyti duomenys, informacija surinkta Jums naudojantis Svetaine ir Ogilvy paslaugomis.
Duomenys tvarkomi 3 metus nuo sutikimo gavimo arba, jei Asmens duomenys tvarkomi ne sutikimo pagrindu paslaugų naudojimosi laikotarpiu ir 3 metus nuo paskutinio naudojimosi paslaugomis.
Jūsų duotas sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo BDAR 6 straipsnis 1 dalies a) punktas);
Teisėti mūsų ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Reklaminių konkursų, žaidimų, akcijų organizavimas.
Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, konkurso, akcijos, žaidimo skelbime ir (ar) anketoje prašomi nurodyti duomenys, Socialinių tinklų, paskyros informacija ir žinutės, kuriomis su mumis pasidalina paskyros turėtojas
Duomenys saugomi visą žaidimo, akcijos, konkurso laikotarpį ir 1 metus nuo žaidimo, akcijos, konkurso pasibaigimo dienos
Jūsų duotas sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo BDAR 6 straipsnis 1 dalies a) punktas);
Teisėti mūsų ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Ginčų sprendimas ir pretenzijų nagrinėjimas.
Jūsų vardas, pavardė, atstovaujamo juridinio asmens, pavadinimas, adresas, pareigos, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, telefono numeris, el. pašto adresas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču ir (ar) pretenzija susijusi informacija ir (ar) dokumentai.
Aukščiau nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime visą ginčo ir (ar) pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo ir (ar) pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos.
Teisėtas mūsų interesas pareikšti, vykdyti arba apginti savo teises ir teisinius reikalavimus (BDAR 6 straipsnis 1 dalis f) punktas);
Teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 straipsnis 1 dalies c) punktas).

4.2. Tam tikrais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis galime siųsti su paslaugų teikimu ir Svetainės veikimu susijusias žinutes, pavyzdžiui, informuoti apie techninius Svetainės pasikeitimus, paslaugų pokyčius. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

5. Socialinės paskyros

5.1. Socialinėse paskyrose mes talpiname informaciją apie save ir mūsų siūlomas paslaugas ir su tuo susijusias naujienas. Jose galime organizuoti konkursus, reklamines kampanijas, klientų apklausas, dalintis laisvų darbo vietų skelbimais.

5.2. Svarbu nepamiršti, kad Socialinių paskyrų naudotojams taikoma ne tik ši Privatumo politika, tačiau ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politikos, taisyklės bei naudojimosi sąlygos. Kai Jūs susisiekiate ir bendraujate su mumis Socialinėse paskyrose, mes galime matyti tam tikrą Jūsų, kaip paskyros naudotojo, informaciją, priklausomai nuo paskyros naudotojo pasirinktų socialinio tinklo privatumo nustatymų, pavyzdžiui, profilio vardą, pavardę, atvaizdą, lytį, el. pašto adresą, vietovę, jei šią informaciją Jūs nustatote kaip viešai prieinamą. Jūsų, kaip Socialinės paskyros naudotojo, skelbiama informacija, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, parodoma mūsų konkrečioje Socialinėje paskyroje), jeigu Jūs skelbiate informaciją bendraudamas su mumis Socialinėse paskyrose.

6. Kaip naudojame jūsų asmens duomenis ir kokių principų laikomės?

6.1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

6.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes laikomės galiojančių teisės aktų, įskaitant BDAR, reikalavimų:

6.2.1. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome kitais su jais nesuderinamais tikslais;

6.2.2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

6.2.3. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, tam kad galėtume suteikti Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas) mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga;

6.2.4. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

6.2.5. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų kitaip nei nurodyta Privatumo politikoje ar kituose viešai skelbiamuose mūsų dokumentuose;

6.2.6. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų taikomos Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis;

6.2.7. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų.

7. Kam ir kada perduodame jūsų asmens duomenis?

7.1. Kitiems duomenų valdytojams ar tvarkytojams mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

7.2. Svetainėje ir (ar) socialiniuose tinkluose paskelbtą informaciją gali peržiūrėti kiti paslaugų naudotojai ir (ar) Socialinių paskyrų lankytojai. Iš Svetainės ir mūsų paslaugų naudotojų reikalaujame, kad jie laikytųsi mūsų nustatytų naudojimosi taisyklių. Mes taip pat pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei, vadovaudamosi taikytinais teisės aktais, to reikalauja teisėsaugos, baudžiamojo persekiojimo institucijos ar kitos institucijos, turinčios teisę duoti privalomus nurodymus dėl informacijos pateikimo.

7.3. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti mūsų partneriams ar konsultantams, pavyzdžiui, serverių prieglobos, duomenų centrų, debesijos, aptarnavimo, IT, mokėjimo, audito ir apskaitos, teisinių, mokestinių konsultavimo paslaugų, žalų administravimo, skolų išieškojimo, siuntų pristatymo paslaugų teikėjams. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus.

7.4. Kad galėtume skelbti Jūsų turinį socialinių tinklų paskyrose, teikiame Asmens duomenis socialinių tinklų platformų operatoriams. Toliau nurodytiems socialinių tinklų operatoriams Asmens duomenis perduodame už Europos Ekonominės Erdvės ribų:

7.4.1. Meta Platforms, Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);

7.4.2. LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).

7.5. Nuolat vystome ir tobuliname Svetainę ir savo paslaugas, kad užtikrintume mūsų tvarkomų Asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, taip pat, kad galėtume užtikrinti Svetainės ir teikiamų paslaugų prieinamumą ir funkcionalumą. Dėl šios priežasties Jūsų Asmens duomenis perduodame paslaugų teikėjams, kurie teikia debesijos ir prieglobos paslaugas, IT saugumo, priežiūros ir technines paslaugas bei komunikacijos paslaugas.

7.6. Pagal taikytinus teisės aktus, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas. Šiems subjektams teikiame teisės aktų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;

7.7. Jeigu prireiktų – įmonėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Ogilvy verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms įmonėms.

8. Kokios yra jūsų teisės?

8.1.

Jūsų teisė
Ką ji reiškia
Teisė būti informuotam
Apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą mes Jus informuojame šioje Privatumo politikoje, kurią skelbiame Svetainėje. Tam tikrais atvejais norėdami detalizuoti, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, mes Jums galime pateikti ir atskirus informacinius pranešimus.
Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis
Turite teisę prašyti mūsų pateikti Jūsų Asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kopiją. Esama tam tikrų išimčių, pavyzdžiui, kai turime suderinti kitų asmenų teises, todėl ne visada galite gauti visus mūsų tvarkomus jūsų Asmens duomenis.
Teisė į Asmens duomenų ištaisymą
Turite teisę prašyti mūsų ištaisyti informaciją, kuri, Jūsų manymu, yra netiksli. Taip pat turite teisę prašyti mūsų papildyti informaciją, kuri, jūsų manymu, yra neišsami.
Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą
Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad Jūsų duomenys gali būti naudojami tik tam tikriems tikslams, pavyzdžiui, užtikrinti mūsų teisiniams reikalavimams arba siekiant įgyvendinti mūsų teises.
Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui
Turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, jei juos tvarkome remdamiesi teisėtu interesu. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
Teisė į Asmens duomenų perkėlimą
Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad Jūsų pateiktus Asmens duomenis perkeltume iš mūsų organizacijos į kitą arba informaciją pateiktume Jums. Tai taikoma tik Jūsų pateiktų Asmens duomenų atžvilgiu. Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja atitinkami pagrindai ir priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas pavojus.
Teisę atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo
Turite teisę atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).

8.2. Teisių įgyvendinimas:

8.2.1. Jei norite pasinaudoti bet kuriomis aukščiau išvardytomis savo teisėmis, galite su mumis susisiekti el. paštu: david@ogilvy.lt;

8.2.2. Dėl saugumo priežasčių tam tikrais atvejais negalėsime patenkinti Jūsų prašymų neįsitikinę dėl Jūsų tapatybės, todėl galime Jūsų paprašyti įrodyti savo tapatybę, pavyzdžiui, pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją. Gavę prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti Jūsų pateikti kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą, atsiųsti prašymą paštu arba atvykti pas mus;

8.2.3. Mes paprastai neprašome jokio mokesčio už naudojimąsi Jūsų teisėmis. Tačiau teisės aktai mums leidžia imti pagrįsto dydžio mokestį arba atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą, jei jis akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis;

8.2.4. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, konkursų, apklausų organizavimo tikslais, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu david@ogilvy.lt, ar kitu Jums teiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje);

8.2.5. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

9. Naujienos ir tiesioginė rinkodara

9.1. Mes galime siųsti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių paslaugas (tiesioginės rinkodaros pranešimus) Jūsų el. pašto adresu ir telefono numeriu, jeigu Jūs davėte mums sutikimą tai daryti. Jeigu Jūs naudojatės mūsų paslaugomis ir neišreiškiate prieštaravimo, mes galime siųsti Jums pasiūlymus ir informaciją apie išimtinai mūsų teikiamas paslaugas Jūsų el. pašto adresu. Tiesioginės rinkodaros pranešimus mes galime suasmeninti naudodami informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, kaip dažnai naudojatės Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis, kokį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

9.2. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams (duomenų tvarkytojams), kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.

9.3. Jei nebenorite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, spustelėkite vieno iš mūsų el. laiškų poraštėje esančią nuorodą „Atšaukti prenumeratą“ arba atsisakykite jų parašydami mums el. paštu david@ogilvy.lt

9.4. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

10. Slapukai ir kitos stebėjimo technologijos

10.1. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Dėl slapuko interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pavyzdžiui, registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis Svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome Jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kita programinė įranga, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje Privatumo politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.

10.2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir naudotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Svetainės tinkamą veikimą, jų tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, siekdami personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Svetainę su Socialinėmis paskyromis.

10.3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite vadovautis šiam įrenginiui skirtomis oficialiomis instrukcijomis. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų Svetainės ir funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės.

10.4. Išsamesnė informacija pateikta adresu https://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Digital Advertising Alliance“ svetainėje https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

10.5. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Svetainės lankymą, įsiminti naudotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą:

Mes naudojame „Google Analytics 4“, „Google LLC“ teikiamą internetinės analizės paslaugą, kuri leidžia analizuoti, kaip naudojatės Svetaine, sudaryti šia analize paremtas ataskaitas, planuoti bei prognozuoti Svetainės ir paslaugų veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys gali būti perduodami ir saugomi „Google LLC“ serveryje JAV. Svetainėje esame įdiegę IP anonimiškumą, tad ES valstybėse narėse bei kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose šalyse „Google LLC“ slėptų Jūsų IP adresą. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.  Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Svetaine bei tvarkyti tokius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

10.6. Mūsų Svetainėje naudojami slapukai:

Paskirtis
Slapuko pav.
Galiojimo laikas
Naud. duomenys
Fiksuoja vartotojo atėjimo laiką
October_session
Iki interneto Svetainės lango uždarymo pabaigos
Unikalus ID

11. Susisiekite su mumis

11.1. Jeigu Jums kyla bet kokių su šia Privatumo politika ar Jūsų Asmens duomenimis susijusių klausimų, visada galite su mumis susisiekti žemiau nurodytais kontaktais:

El. paštu: david@ogilvy.lt  
Adresu: Aukštaičių g. 7U, LT-11341, Vilnius.

11.2. Jeigu turite atsiliepimų ar norite pateikti formalų skundą dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kreipkitės aukščiau nurodytu el. pašto adresu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

11.3. Be to, Jūs visada galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, todėl visų pirma kviečiame kreiptis į mus.