UAB „Adell reklama“ įgyvendina projektą „UAB „Adell reklama“ darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“

Projekto tikslas – sustiprinti UAB „Adell reklama“ darbuotojų profesinius gebėjimus reklamos paslaugų kūrimo srityje.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama apmokyti įmonės darbuotojus pagal jų atliekamas funkcijas, prisidedant prie organizacijos pelningumo siekio, plėtros vietinėje rinkoje.

Projekto įgyvendinimo metu sustiprintos funkcinės darbuotojų žinios leis pagerinti įmonės kuriamų produktų kokybę, sudarys sąlygas darbuotojų ekspertinės kompetencijos augimui, tai sudarys sąlygas darbuotojams gauti aukštesnį atlygį, įmonei atsivers papildomos galimybės naujų produktų ir paslaugų plėtrai. Tai turės teigiamos įtakos tiek įmonės atstovaujamo sektoriaus, tiek įmonės partnerių, tiek visos Lietuvos ekonomikos augimui.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.